Werunka.net
Jak se připojit?

 

Proč se připojit k síti Werunka.net?

 • žádné datové limity - (naše tarify jsou opravdu datově neomezené, konec nutnosti kontrolovat, kolik dat Vám ještě zbývá k přenesení)
 • žádná Fair User Policy (FUP) - (nemusíte se obávat žádného zpomalování rychlosti, pokud překročíte určitý objem dat - rychlost je pak omezená po celý týden nebo měsíc)
 • žádné skryté náklady, či jiné příplatky - (paušální ceny tarifů jsou konečné, nemusíte se bát žádných doplatků, pokud například připojení používáte intenzivněji a přenášíte více dat)
 • kvalitní bezdrátové připojení k internetu v pásmu 5GHz 
 • internet s nejnižší agregací na trhu - agregaci udržujeme 1:1
 • zařízení pro technologii 2,4 GHz již od 1600,- do 2500,- Kč, pro technologii 5 GHz od 2900,- do 3500,- Kč a paušál od 168 Kč/měsíc
 • změna tarifu zdarma
 • změření signálu zdarma
 • rychlost instalace - bez zdlouhavého čekání - převážně do 24 hodin
 • možnost používat IP telefon
 • kvalitní přístup pomocí moderní bezdrátové technologie Wi-Fi (IEEE 802.11a/b)
 • stabilní a spolehlivá síť s dostupností 99%
 • technologii neustále obnovujeme a rychlosti zvyšujeme stejně jako počet přístupových bodů
 • žádné časové úpisy - nenutíme Vás upisovat se k našemu připojení, ani nemáme nesmyslně dlouhé výpovědní lhůty. Pokud se rozhodnete připojené ukončit nebo například z důvodu prázdnin, delší dovolené, apod. přerušit, stačí nám dát včas vědět.

  Jak se připojit k síti Werunka.net?  
  K síti Werunka.net se můžete připojit pomocí vlastního zařízení. IP adresy na požádání viz. kontakt nebo pomocí zařízení, které Vám dodáme. 
     
  WiFi technologie 2,4 GHz 
  WiFi linky 2,4 GHz jsou ideální pro připojení jednotlivců. Uživatelé jsou připojeni k Internetu bezdrátově samostatnou linkou pomocí přijímací jednotky. Celkové jednorázové náklady na zařízení při připojení technologií 2,4 GHz většinou nepřevýší 2500,- Kč. Aktivace služby 0,-Kč. Instalace 0,- Kč.
  WiFi technologie 2,4 GHz se používá při rychlostech linky do 2Mbps. Výhodou WiFi technologie 2,4 GHz jsou nízké pořizovací náklady HW pro připojení, snadná a rychlá instalace, která většinou netrvá déle než 2 hodiny. 
    
  WiFi technologie 5 GHz 
  WiFi linky 5 GHz jsou ideální pro připojení jednotlivců, rodinných domů, obchodů, firem, apod. Výhodou technologie 5GHz je vysoká stabilita, vyšší dosažitelné rychlosti. Celkové jednorázové náklady při připojení technologií 5GHz se pohybují mezi 2900,- až 3500,- Kč dle použitého HW. Aktivace služby 0,-Kč. Instalace 0,- Kč. Snadná a rychlá instalace, která většinou netrvá déle než 2 hodiny. 
    
  Připojení kabelem 
  Kabelové linky jsou ideální pro připojení bytových družstev, společenství vlastníků nebo jiných subjektů v rámci jednoho objektu. Celý objekt je připojen jednou samostatnou vysokorychlostní trasou, v objektu je vybudována strukturovaná kabeláž o propustnosti 100Mbps až 1Gbps. Každý uživatel je trvale připojen k Internetu samostatnou linkou. Celkové jednorázové náklady při připojení většinou nepřevýší 1000,- Kč (podle počtu zájemců). Doba a náročnost instalace strukturované kabeláže v objektu je dána místními podmínkami.